home
Interesse voor boekhouding, een commerciële, administratieve en bedrijfseconomische vorming?
Ben je verslingerd aan de computer?
Dan is de studierichting Handel/Boekhouden-Informatica wat bij je past.

Je leert aandacht hebben voor marketing en verkoopactiviteiten zowel op nationaal als op internationaal niveau. Je voert de boekhouding van een bedrijf en in projecten krijg je extra kansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

In het bedrijfseconomische gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je taalvaardigheden (Nederlands,Frans en Engels) ga je toepassen in een bedrijfseconomische context.

Naast boekhouding leer je ook alles over kostprijsberekening en over het analyseren van jaarrekeningen en investeringen. Met behulp van informatica ontwikkel je oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen; je leert programmeren.
Via projecten en ervaringsgericht onderwijs krijg je extra praktijkkansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

Na je opleiding in de studierichting Boekhouden-Informatica zijn verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs mogelijk. Ook andere studierichtingen (zoals pedagogisch hoger onderwijs) blijven voor je open. Wil je naar de arbeidsmarkt dan kan je zonder problemen terecht in bedrijven, bij overheidsinstanties, bankinstellingen...