home
Interesse voor  wiskunde en geboeid door techniek en zijn industriële toepassingen?                     

Ben je ook nog bereid om  wiskunde en wetenschappen met enthousiasme en werklust aan te pakken?  Zo ja, dan is Industriële Wetenschappen de geknipte studierichting voor jou!

Industriële wetenschappen stoomt  je klaar voor universitaire studies of studies in het hoger onderwijs.

Je bent klaar voor de universiteit of het hoger onderwijs als je instapt vanuit de basisoptie Industriële Wetenschappen vanaf 12 jaar, Ook leerlingen die algemeen vormend onderwijs volgden in de eerste graad zijn nog welkom in het derde jaar.

Vanaf het 3de jaar SO worden wiskunde, fysica, chemie en technische vakken zoals elektriciteit, elektronica en mechanica verder uitgediept. Via proefondervindelijke ervaringen in de labo's leer je de leerstof zelfstandiger verwerken om zo basisproblemen op te lossen. Naast de wetenschappelijke en de technische vorming, blijven de vreemde talen een prominente rol spelen.

Industriële Wetenschappen is de studierichting die garant staat om richtingen hoger onderwijs:  Bachelor- of Masteropleidingen op hogeschoolniveau zoals industrieel ingenieur, architectuur te volgen.  Als je zeer goede resultaten behaalt, kan je een Masteropleiding op universitair niveau overwegen (zoals burgerlijk ingenieur, wiskunde, fysica)