home
Heb je een praktisch talent?
Als je die aanleg weet te combineren met  inzet en interesse voor technische vakken die zich voornamelijk in de elektrische sfeer bevinden, dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Indien je komt uit het 2de jaar basisoptie Mechanica-Elektriciteit, dan behoor je tot de grootste keuzegroep.

Je leert een aantal basisvaardigheden en schakeltechnieken op het vlak van elektriciteit en elektrische installaties beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren.

Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktijk. In de lessen technisch tekenen leer je naast het maken van elektrische schakelingen en elektrische installaties ook probleemoplossend denken.
In de praktijklessen leer je elektrische schakelingen maken en werk je aan huishoudelijke installaties,huishoudapparaten en motoren. Er gaat bijzondere aandacht naar veiligheid en werkorganisme.

In het 5de en 6de jaar Installatietechnieken maak je kennis met automatische sturingen en met domotica,leer je via een projectmatige aanpak zelfstandig werken.

Je kan verder studeren in het Hoger Onderwijs voor Graduaat Elektriciteit of GLSO Elektriciteit-Mechanica.