home
De studierichting Kantoor kan voor jou een geschikte richting zijn als je:
  • bereid bent om ordelijk, stipt, nauwkeurig en zelfstandig te werken;
  • interesse toont voor allerlei administratieve taken binnen een bedrijf,onderneming of een overheidsinstelling;
  • graag werkt met een computer ( MS Word, MS Excel en MS Access...)
  • communicatieve vaardigheden wil trainen in het Nederlands, het Frans en het Engels.
In de studierichting Kantoor worden de leerlingen vanaf 13 jaar voorbereid op een administratieve of logistieke loopbaan in het bedrijfsleven, de dienstensector of een overheidsinstelling. Het is een directe, praktische en bedrijfsgerichte vorming met vooral aandacht voor administratieve taken, taal-en computervaardigheden, boekhouden en logistiek.

Vanaf het vijfde jaar  worden deze vaardigheden gekoppeld aan stages in een KMO, een groot of een klein productiebedrijf, een kantoor van een notaris of advocaat, een overheidsinstelling of een dienstverlenend bedrijf. In het lessenrooster van het zesde en zevende jaar zijn twee dagen per week voorzien voor stages.

De meeste leerlingen in Kantoor vervolledigen hun opleiding met een zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer.