Dagindeling 

Een normale schooldag:

  • Om 8.30u beginnen de lessen, je bent minstens 5 minuten vroeger op school.
  • Na het belsignaal ga je in de rij staan en wordt het stil op de speelplaats.
  • De leerkracht waarmee je les hebt, begeleidt je het gebouw binnen. Je verlaat de speelplaats nooit zonder leerkracht.
  • Om 12.00 u begint de middagpauze voor de leerlingen van het GO! Technisch Atheneum. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar blijven op school. Vanaf het vijfde leerjaar bestaat de mogelijkheid om de school te verlaten mits toestemming van je ouders.
  • Om 12.55u begint de middagpauze voor de leerlingen van de Middenschool 2. Zij mogen de school niet verlaten
Middenschool 2
Voormiddag
08.30u - 09.20u    Eerste lesuur
09.20u - 10.10u    Tweede lesuur
10.10u - 11.00u    Derde lesuur
11.00u - 11.15u    Pauze
11.15u - 12.05u    Vierde lesuur
12.05u - 12.55u    Vijfde lesuur
12.55u - 13.45u    Middagpauze
Namiddag
13.45u - 14.35u    Zesde lesuur
14.35u - 15.25u    Zevende lesuur
15.25u - 16.15u    Achtste lesuur
 GO! Technisch Atheneum
Voormiddag
08.30u - 09.20u    Eerste lesuur
09.20u - 10.10u    Tweede lesuur
10.10u - 10.20.u    Pauze
10.20u - 11.10u    Derde lesuur
11.10u – 12.00u    Vierde lesuur
12.00u – 12.45u    Middagpauze
Namiddag
12.45u - 13.35u    Vijfde lesuur
13.35u - 14.25u    Zesde lesuur
14.25u – 14.35u    Pauze
14.35u – 15.25u    Zevende lesuur
15.25u – 16.15u    Achtste lesuur