home

Leerlingenbegeleiding 

Leerlingen moeten zich goed voelen op school, zodat ze ‘veilig’ kunnen leren. Dat doe je door naar hen te luisteren. We proberen niet alleen problemen op te lossen, maar willen ze ook voorkomen. Hoe verhelp je een pestprobleem, wat kan je doen met iemand die faalangst heeft? Hoe ga je om met een sterfgeval, een probleem met een vriend of vriendin? Of met een probleem als dyslexie en ADHD?
Elke leerkracht moet daar in zijn klas leren mee omgaan.
Wij bieden ONDERSTEUNING.

Leerlingenbegeleiding KTA: 011 - 58 68 40
•    Mevr. Brugmans T. / Dhr. Vanherwegen M.   leerlingbegeleiding@ktasinttruiden.be 

Leerlingenbegeleiding MS2: 011 - 58 68 48
•    Dhr. Vanwelkenhuysen L.     lennert.vanwelkenhuysen@ms2sinttruiden.be